Krajský soud v Brně

➽ Odvolání spojené s návrhem na náhradu škody odmítnuto Krajským soudem v Brně dne 30.11.217 č.j. 17 Co 195/2017 - 886. Odvolání na zahájení posuzovacího řízení odmítnuto Krajským soudem v Brně dne 25.4.2017 č.j.17 Co 98/2017 - 415 


➽➽➽➽➽➽

Ústavní soud České republiky odmítl vydat informaci dne 24.11.2017 č.j. SPR. ÚS. 775/17

Ústavní soud České republiky odmítl vydat informaci dne 24.11.2017 č.j. SPR. ÚS. 775/17
Rozhodnutí ústavního soudu od Světového dne pro duševní zdraví (10.10.2017- 2012) do výročí Mezinárodního dne boje studentů za svobodu (17.11.2017 - 2012)


Ústavní stížnosti (rozhodnutí soudu na http://ustavnisoud.blogspot.czstatutárních zástupců zřizovatelů Edukativní konopné kliniky na porušení čl. 2  a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a/nebo článků 34 a 267 Smlouvy o fungován společenství byly od roku 2012 ústavním soudem  vždy odmítnuty a jsou vedeny pod č.j.  II. US 664/12, IV.US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. US 396/16, II. US 1091/2016, IV.ÚS 3238/16 a III.ÚS 3354/16, napadaná vědomě mylná usnesení NS ČR č.j 8 Tdo 1231/2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016, viz  http://constitutional-court.blogspot.cz 

Kárné podněty, stížnosti, odvolání, návrhy na přezkum či obnovu a žádosti o informace od členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. na soudce ústavního soudu v roce 2016 na korupční rozhodnutí senátů č.j. I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. US 396/16, II. US 1091/2016 v ústavních stížnostech Dušana Dvořáka (Ateliér ALF,z.s.), Radomíry Dvořákové (Art Language Factory,z.s.) a Miloslava Tetoura (Konopí je lék,z.s.)jsou vedeny pod č.j.č.j. SPR ÚS 3/2016, SPR ÚS 92/2016, SPR ÚS 155/2016, SPR ÚS 294/2016, SPR ÚS 312/2016, SPR ÚS 433/2016, SPR ÚS ¨885/2016,nejvyššího státního zastupitelství pod č.j. 3 SPR 24 / 2016, 1 NZN 412/2016, 6 NZN 807/2016, 6 NZN 1278/2016, 6 NZN 1303/2016, 6 NZN 2550/2016 a 1 SIN 21/2016, 1 SIN 49/2016, 1 SIN 58/2016,, 1 SIN 67/2016,1 SIN 110/2016, 1 SIN 111/2016, 1 SIN 113/2016, nejvyššího soudu pod č.j. S 265/2016, S 316/2016, S 456/2016, 1 Ntn 170/2016, SM 244/2016, SM 254/2016, SM 259/2016, SM 308/2016, 1 Zin 91/2016, 1 Zin 96/2016, 1 Zin 99/2016, 1 Zin 139/2016,1 Zin 170/2016, 1 Zin 177/2016, 1 Zin 179/2016,1 Zin 183/2016 a ministerstva spravedlnosti pod č.j. MSP - 30/2016-OJD-SPZ, MSP -594/2016-OJD-DOH, MSP-1386/2016-OJD-DOH, MSP-1375/2016-OJD-DOH, MSP-133/2016-OJD-DOH, MSP-406/2016-OJD-SPZ, MSP-136/2016-OJD-DOH, MSP-117/2016-OJD-SPZ , MSP-30/2016-OJD-SPZ , MSP-315/2016-OK-PP , MSP-155/2016-OK-STIZ, MSP-167/2016-OK-STIZ, MSP-697/2016-OK-PP, MSP-180/2016-OK-STIZ, MSP- 236/2016-OK-STIZ, MSP-1/2016-OK-PP, MSP-1/2016-OK-PP, a MSP-98/2016-OSV-OSV, MSP-326/2016-OSV-OSV, MSP-363/2016-OSV-OSV,MSP – 737/2016-0SV-OSV,, MSP-469/2016-OSV-OSV,MSP-639/2016-OSV-OSV, MSP-640/2016-OSV-OSV, MSP-878/2016-OSV-OSV, MSP-737/2016-OSV-OSV, MSP-901/2016-OSV-OSV, MSP-926/2016-OSV-OSV, MSP-173/2016-OSV-OSV, MSP-378/2016-OSV-OSV, MSP-1107/2016-OSV-OSV, MSP-1022/2016-OSV-OSV, MSP-100/2016-OSV-OSV, MSP-577/2016-OSV-OSV, MSP-617/2016-OSV-OSV.

Rozhodnutí ústavního soudu od Světového dne pro duševní zdraví (10.10.2017) do výročí Mezinárodního dne boje studentů za svobodu (17.11.2017)

Rozhodnutí k vydaným informacím a kárným podnětům adresované  asociaci Cannabis is The Cure,z.s. ,spis č.j. SPR ÚS 49/17 a členům Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., spis č.j. SPR ÚS 734/17 vedoucímu výzkumu Mgr. Dušanu Dvořákovi, spis č.j. SPR ÚS 13/17 a zřizovatelům Edukativní konopné kliniky (1) otevřená společnost Ateliér ALF,z.s., spis č.j SPR ÚS 725/17,  (2) odborná společnost Konopí je lék, z.s., spis č.j. SPR ÚS 732/17  a (3) společnost pro sociální ekologii Art Language Factory, z.s., spis č.j. SPR ÚS 732/17


→→→→→

↓↓↓↓↓↓↓