Jaro a léto 2012- 2017: Rozhodnutí justičních manekýnů zneužívajících všehoschopné psychiatry , když se talároví manekýni od roku 2008 nedokáží vyrovnat s právní argumentací Dušana Dvořáka, vedoucího výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék)

Krajský soud v Brně


(Odmítnuté odvolání na zahájení posuzovacího řízení a ustanovení protestující opatrovníka a soudních znalců po 5 letech pokusů justičně exekutivního kartelu omezit posuzovaného opětovně na právní způsobilosti prokázat, že konopí není prekurzor a věc spadá pod Soudní dvůr z hlediska nadřazeného práva Společenství)

 

 

Krajský soud v Olomouci (Odmítnutá stížnost na odůvodnění ukončení 4 leté zjevně nedůvodné ochranné léčby pro údajné splnění jejího účelu (vyléčení) v zjevném rozporu se stanoviskem Znaleckého ústavu PN Bohnice (kolegium 6 znalců!)a nepovolení zastupování zmocněnou osobou, zastavování řízení pro nedůvodnost bez náhrady způsobených škod nedůvodnými návrhy na omezení právní způsobilosti a 4 návrhy soudem určené lékařky na zrušení ochranné léčby pro její zjevnou nedůvodnost posuzovaným vždy prokázat, že konopí není prekurzorem chemických drog a spácahné zločiny mají být šetřeny.)
Krajský soud v Ostravě 


(Odmítnutý kárný podnět na soudce posuzujího důvodnost vykonávání ochranné léčby a proplácejícího svedečné a znalčené za nepravdivé posudky a stanoviska znalců vyvrácené opakovaně znalci a Znaleckými ústavy, že jsem byl vždy právně způsobilý prokázat, že konopí není prekurzor a další skutečnosti, které justice a exekutiva a zákonodárné sbory vždy odmítaly slyšet a vyjadřovat se k naplění a popření unijní a evropské judikaury, nálezů a zákonů ČR a vědomí spáchaných zločinů a škod na ČR kartelem justice, trestní a "hradní" exekutivy)

 

Krajský soud v Ostravě ke kárnému podnětu a soudce kryjícího vědomě nepravdivé znalecké posudky rozhodl dne 27.6.2017 pod sp. zn. St 19/2017

Svéprávnost a příčetnost vedoucího výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) Dušana Dvořáka, narozen 12.1.1962 v Olomouci v letech 2008 - 2016 kromě desítek lékařů, rodiny a kolegů potvrdily justici a exekutivě v letech 2012 - 2016 soudně znalecké posudky a stanoviska těchto soudních znalců MUDr. Peter Hřibňák (PN Kroměříž), MUDr. Jiří Švarc (PN Bohnice), Mgr. Luboš Smékal (PP Olomouc) a komplexní posudek Znaleckého ústavu Bohnice ze dne 12.12.2016 v zastoupení znalců: MUDr. Martin Hollý, MBA, MUD. Marek Páv, Ph.D., MUDr. Jiří Švarc, Ph.D., MUDr. Otto Matanelli a PhDr. Petra Valentová. Usnesení Krajského soudu v Brně dne 25.4.2017 č.j. 17 Co 98/2017 -415

Svéprávnost a příčetnost vedoucího výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) Dušana Dvořáka, narozen 12.1.1962 v Olomouci v letech 2008 - 2016 kromě desítek lékařů, rodiny a kolegů potvrdily justici a exekutivě v letech 2012 - 2016 soudně znalecké posudky a stanoviska těchto soudních znalců MUDr. Peter Hřibňák (PN Kroměříž), MUDr. Jiří Švarc (PN Bohnice), Mgr. Luboš Smékal (PP Olomouc) a komplexní posudek Znaleckého ústavu Bohnice ze dne 12.12.2016 v zastoupení znalců: MUDr. Martin Hollý, MBA, MUD. Marek Páv, Ph.D., MUDr. Jiří Švarc, Ph.D., MUDr. Otto Matanelli a PhDr. Petra Valentová. 
xxx


x